NEWS & ACTIVITIES

HILIGHT

CSR

  • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบร...
  • ชื่อโครงการ: โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หลักการและเหตุผล เนื่องจาก วันที่ 5 มกราคม 2565 ได...
  • ชื่อโครงการ:สนับสนุนงานงิ้วศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย ปี 64 หลักการและเหตุผล กลุ่มบริษัท เจีย...
  • ชื่อโครงการ:ถวายผ้ากฐินสามัคคี หลักการและเหตุผล ด้วยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ และมีองค์พระมหา...
Visitors: 145,900