มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายโครงการ : “ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ”