มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นำผ้ากฐินสามัคคีมาทอดถวายแก่คณะสงฆ์วัดอาจาโรรังสี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมปัจจัย ร่วมกับผู้คนในงาน
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ วัดอาจาโรรังสี
เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า
เวลา 07.15 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา 09.30 น. ถวายผ้ากฐินสามัคคี (ณ อาคารธรรมานุสรณ์ 108 ปี หลวงปูเทสก์ เทสรังสี)

แฟนเพจ มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

www.jianginternational.com