ในนามมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี  ต้องขอขอบคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย

คณะทีมงาน บริษัท ซิมเปิลแคช บริษัท มายซิมเปิลไลฟ์ บริษัท สยามจักรกลอินเตอร์เทรด ทีมงานห้างอัศวรรณ 2  และบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 ขอขอบพระคุณ ลูกค้า

บริษัท ซิมเปิลแคช ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ  รวมถึงกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน บริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมในการบริจาคโลหิตในวันนี้

            ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นผู้ให้ของเราในวันนี้ จะสร้างความสุขให้เราในฐานะผู้ให้กับผู้รับและญาติพี่น้อง รวมถึงผู้ที่ได้รับโลหิตทุกท่าน

            ในนามมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี บริษัท ซิมเปิลแคชบริษัท มายชิมเปิลไลฟ์ บริษัท สยามจักรกลอินเตอร์เทรด และบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและขออวยพรให้ท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสพสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล  สิ่งที่พึงปรารถนา และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

 

#มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี
#ซิมเปิลแคช
#มายซิมเปิลไลฟ
#สยามจักรกลอินเตอร์เทรด
#อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2