มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับบริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด และบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นเเนลจำกัด
มอบความช่วยเหลือให้กับ คุณบัวลีวัน มีฮุง ณ บ้านเลขที่ 170 หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
โดยในครั้งนี้ คุณอยุธยา กิ่งคาร ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปบริษัท ซิมเปิล แคช (อุดรธานี)จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯและเป็นตัวแทนมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้กับ ครอบครัวคุณบัวลีวัน มีฮุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป