• บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ เจียงฮอนด้าหนองคาย จำกัด ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า จำนวน 1คั...
  • JIANG KidsDayวันเสาร์ที่14 มกราคม 2566กิจกรรมวันเด็ก ส่งรัก มอบความสุข สำหรับกิจกรรมภายในงาน กิจกรรม...
  • ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริหาร ให้กำลังใจคณะผู้บริหารคุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี,คุณจิรนันท์ สงวน...
  • บริษัท เจียงฮอนด้าหนองคาย ร่วมบริจากโลหิต "หนึ่งหยด ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ บริ...

  • ประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อมด้วย กรรมการบริหาร คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี ผู้จัดการสาขา ...
  • ประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อมด้วย กรรมการบริหาร คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี ผู้จัดการสาขา ...
  • เจียงยามาฮ่า ร่วมใจต้านภัย COVID-19เจียงยามาฮ่าเข้ามอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับบุคลากรทางการแพทย...
  • เจียงยามาฮ่า "มอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า"เพื่อการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ให้กับน้อง: มอบให้กับ ...