• บริการทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพาณิชกรรม - สาขาการบัญชี - ...

  • ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์https://www.asean-tech.ac.th


  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 333 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์:0-4246-5789 โทรสาร:0-4246-5788 อีเมล์:info@asean-tech.ac.th เฟสบุ๊ค:www.facebook...

  • แผนที่

  • ตำแหน่งงานว่างคลิกที่นี่ ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานกับ JiangInternational

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565...