ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.asean-tech.ac.th