วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

333 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์: 0-4246-5789 

โทรสาร: 0-4246-5788 
อีเมล์: info@asean-tech.ac.th
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/aseantech.nk
เว็บไซต์: www.asean-tech.ac.th