สยามคูโบต้าร่วมกับคูโบต้าเจียงหนองคายมอบแทรกเตอร์คูโบต้า L5018SP KIS พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 1 ชุด
ให้แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านบัวโคก จ.บึงกาฬ ในโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ

#เจียงคูโบต้า