• พิธีมอบเครื่องกลการเกษตรแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลบ้านต้อน อำเภอรั...
  • บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดจัดทำโครงการเพื่อพัฒน...
  • ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริหาร คุณจิรนันท์ สงวนศักดิ์ภักดี กรรมการบริหาร รุ่น 3 บริษัท เจียงอินเต...
  • คำกล่าวเปิดกิจกรรม เรียน ท่านจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านธีระพล ขุนพานเพลิง นาย...


  • Choose Products TRACTORSSelect Tractors types TRACTORSSelect Tractors types COMBINE HARVESTRES TRANSPLANTERS Select Combine Harvesters types TRANSPLANTERS Selec...

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ...

  • บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 367 ม. 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร :086-458-7202อีเมล์:kubota_maketing@jianginternational.comเฟสบุ๊ค:https...

  • แผนที่สาขา

  • ตำแหน่งงานว่างคลิกที่นี่ ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานกับ JiangInternational