กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงานมอบใบรับรอง ผ่านการตรวจประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานระบบบริหารศูนย์บริการผู้แทนจำหน่าย ปี 2564 บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด และบริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด สาขา โพนพิสัย โดยมีท่านประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อม คุณจิรนันท์ สงวนศักดิ์ภักดี กรรมการบริหาร และทีมงานรับมอบ

#เจียงคูโบต้า