ประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อมด้วย กรรมการบริหาร คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี คุณจิรนันท์ สงวนศักดิ์ภักดี
และผู้จัดการสาขา ทีมงาน ร่วมเปิดร้านใหม่ เจียงคูโบต้า บึงกาฬ soft opening

#เจียงคูโบต้า สาขาบึงกาฬ