สยามคูโบต้า ลิสซิ่งเข้ามอบรางวัล SKL Award ประจำปี 2564 ให้กับกรรมการบริหารคูโบต้าเจียงหนองคาย และมอบเงินรางวัลให้กับช่างเหรียญทอง สาขาแทรกเตอร์ นายอภิรัตน์ บัณฑิต หัวหน้าช่างสาขาบึงกาฬ ที่ผ่านการทดสอบแข่งขันทักษะ