บริษัท เจียงคูโบต้าหนองคาย ร่วมบริจากโลหิต "หนึ่งหยด ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ณ บริเวร ชั้น2 ตึกไอที อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์1

ให้โลหิต1ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง3

การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เพราะช่วยให้ผู้บริจาคได้รู้จักการเสียสละ และเกิดจิตกุศลคิดจะช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน