คูโบต้าเจียงหนองคาย ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้นำมาใช้ในการปฎิบัติในการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาเซียนหนองคาย วันที่ 4 เมษายน 2565

#เจียงคูโบต้า
#คูโบต้า
#เจียงไม่ทิ้งกัน
#KUBOTA