Kubota พลังใจ สู้ภัยหนาว  คูโบต้าร่วมกับกองทัพบก สานต่อความห่วงใย เติมเต็มกำลังใจ มอบไออุ่นให้พี่น้องประชาชนมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 10,000 ตัว
และคูโบต้าเจียงหนองคายมอบเครื่องตัดหญ้า กระเป๋า และอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 20,000 บาท