บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

367  ม. 7  ถ.มิตรภาพ  ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง   จ.หนองคาย  43000

โทร : 086-458-7202
อีเมล์: kubota_maketing@jianginternational.com
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/Jiangkubota/

 


 บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด สาขาเซกา

โทร : 086-450-6282

บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด สาขาโพนพิสัย

โทร : 086-450-6304

บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด สาขาบึงกาฬ

โทร : 086-455-5852

บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด สาขาพรเจริญ

โทร : 089-622-3960

บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด สาขาท่าบ่อ

โทร : 086-455-5853