นายจูนจิโอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้จัดการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เข้าเยี่ยม ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการ คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี คุณจิรนันท์ สงวนศักดิ์ภักดี กรรมการบริหาร พร้อมคณะทีมงาน
บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัทในเครือ เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล

ครบรอบ 45 ปี สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
#เจียงคูโบต้า