ภาพบรรยากาศพิธีรำบวงสรวงถวายองค์หลวงพ่อพระใส ประจำปี 2560