ท่านประธานบริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วม งาน วางศิลาฤกษ์อาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน
ณ โรงพยาบาลหนองคาย

22.06.2017