ท่านประธานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมด้วย ท่านกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย และคณะผู้จัดการและทีมงานกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ ณ อัศวรรณช๊อปปิง 1,2
#Jianginternational
#Asawannnongkhai