ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกรรมการบริหาร คุณอาภาภรณ์ สงวนศักด์ ภักดี คุณกิตติศักดิ์ สกุลคู คุณอนุชิต สกุลคู และผู้จัดการทีมงาน เปิดสาขาใหม่ ปตท.อัศวรรณ สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง) กรุงเทพมหานคร ธุรกิจในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล 

#Asawann1