ประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อมด้วย กรรมการบริหาร คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี ผู้จัดการสาขา และทีมงาน
ร่วมกิจกรรม Grand Opening เจียงยามาฮ่า สาขากุดจับ

#เจียงยามาฮ่า สาขากุดจับ