ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
โดย ดร.พงศักดิ์ สกุลคู ประธานในพิธี พร้อมคณะครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ณ.โรงแรมอัศวรรณ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
#Jianginternational
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
#Asawann Hotel