ผู้จัดการเขตอีสาน  และตัวแทน ธนาคารกสิกรไทย  เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และกรรมการบริหาร  เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานใหญ่  พร้อมแลกเปลี่ยน แนวทางธุรกิจ ปี 2023