พิธิส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
โดยดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ และประธานกรรมการบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อมกรรมการบริหาร ส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรรถคูโบต้ากับตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว จ.บึงกาฬ

#เจียงคูโบต้า