สยามคูโบต้าและคูโบต้าเจียงหนองคาย จับมือจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission”
เป็นจังหวัดที่ 10 ดึงองค์ความรู้ KUBOTA Solutions เกษตรครบวงจร แก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วันนี้ (11 ก.ย. 66) ที่โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย
มีนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นตัวแทนบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริหาร บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นางสาว จิรนันท์ สงวนศักดิ์ภักดี รองกรรมการบริหารคูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด
มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

#คูโบต้าเจียง