เจียงยามาฮ่า ร่วมใจต้านภัย COVID-19
เจียงยามาฮ่าเข้ามอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่
มอบให้กับ ทีม อสม.ตำบล นาข่า อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

#เจียงมอเตอร์ไซค์