• บริษัท ซิมเปิล แคช (อุดรธานี)จำกัด สาขาเพ็ญ ร่วมกับ มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี และบริษัทในเครือเจียงอิ...
  • งานฉลองครบรอบ 10 ปี บริษัท ซิมเปิลแคช จํากัด วันที 2 พฤษภาคม 2565ประธานในพิธี ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ต...
  • ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริหาร บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณนฤมล เฮงมีชัย คุณกิตติศักดิ...
  • 4S Party Happy New Year 2023ซิมเปิลแคช (ไทย-ลาว) สยามจักรกล,มายซิมเปิลไลฟ์ประธานในพิธี ดร.พงษ์ศักดิ์...

  • สืบเนื่องจากกลุ่มธุรกิจในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล มีธุรกิจหลากหลาย มีฐานลูกค้าครอบคลุมในเขต 3 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย/จ.อุดรธานี/จ.บึงกาฬ ซึ่งธุรกิจของเราส่วนหนึ่งให้บริการสิ...

  • บริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้สินเชื่อตามที่กฎหมายกำหนด (พิโกไพแนนซ์) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง เป็น Non Bank ที่น่าเชื่อถือพร้อมให้บริการสู่ชุมชนแบบยั...


  • บริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด (สำนักงานใหญ่) 60/1 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0435555000321 โทร :061 - 0192000 เฟสบุ๊ค :https://www.facebook.c...

  • จังหวัดหนองคายได้แก่ สาขาหนองคาย สาขาท่าบ่อ สาขาโพนพิสัย สาขาน้ำสวย สาขารัตนวาปี สาขาศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานีได้แก่ สาขาเพ็ญ สาขาบ้านผือ สาขาบ้านดุง สาขาสร้างคอม สาขาหนองหาน สา...

  • บริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด 60/1 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0435555000321 แฟนเพจ : ซิมเปิล แคช Line Official Account : @simplecash โทร : 061...