มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี โดยประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และทีมงาน ดำเนินโครงการ “ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” และร่วมบริจาคโลหิต กับกาชาดจังหวัดหนองคาย