มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์ ในวันที่ 09/02/2564 เวลา 09.00น.เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 64