พิธีเปิดงานนัดพบแรงงานจังหวัดหนองคาย โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) และประชาชน

ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายร่วมกับอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายเอกพร จุ้ยสำราญ

ท่านจัดหางานจังหวัดหนองคาย นายปรีชา อินทรชาธร และ ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการนายจ้างกว่า 40 บริษัท รวมถึงนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าฝึกอบรมอาชีพ โดย นายอนุชิต สกุลคู กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ มอบหมายให้ นางวัลลา ไววิทย์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ นางสาววันวิสาข์ พรหมมา ผู้จัดการทั่วไป อัศวรรณ 2 พร้อมทีมงานเข้าร่วมงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ย.2563
ณ ลานกิจกรรมชั่วคราว อัศวรรณ 2

#https://www.facebook.com/asawannnongkhai2