ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและคณะกรรมการบริหาร พร้อมทีมงาน
ร่วมต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 63) ณ โรงแรมอัศวรรณ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการแนะนำประวัติความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจเจียงอินเตอร์ทางคณะ วปอ.ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ
คือ ASAWANN SHOPPING COMPLEX 1 และ CHIC CHIC MARKET ซึ่งทางคุณอนุชิต สกุลคู กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอัศวรรณได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ก่อนที่คณะ วปอ.จะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
#www.jianginternational.com

#https://www.facebook.com/AsawannNongkhai1