พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดอาจาโรรังสี ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยคณะครูอาจารย์ ตัวแทน บริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมถวายผ้ากฐินในครั้งนี้

#มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี
#www.jianginternational.com