มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี มอบชุด PPE  ให้กับ รพ.หนองคาย จำนวน 40 ชุด เพื่อให้หมอ และพยาบาลใช้การทำงาน และต้านภัยชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน