มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี และกลุ่มธุรกิจเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล 

ร่วมบริจาคชุด PPE ให้โรงพยาบาล บึงกาฬ และโรงพยาบาลหนองคาย ในโครงการ

 

" คนหนองคาย...ไม่ทิ้งกัน รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 "

 

#มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี