นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ,นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาน กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด และคณะทีมงาน
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโชว์รูป ศูนย์บริการ ซูซูกิเจียงหนองคาย โดยมีท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และดร.กิตติพงษ์ สกุลคู กรรมการบริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ

#ซูซูกิเจียง หนองคาย

 

Visitors: 149,473