ภาพบรรยากาศ กิจกรรมมอบแผนธุรกิจ ประจำปี 2563
โดยมีท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และคุณนฤมล เฮงมีชัย เป็นเกียรติในกิจกรรม และมอบใบประกาศและรางวัล ในครั้งนี้

Visitors: 149,471