ธนาคารกรุงศรี โดยคุณเปี่ยมศักดิ์ มีชัย เขตธุรกิจSMEขนาดกลาง สาขาภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี  เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ท่านประธานและกรรมการบริหารกลุ่มเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล  ในวันที่ 8 มกราคม 2563

#Jianginternational

Visitors: 24,824