ภาพบรรยากาศกิจกรรม Happy Festival มิตซูเจียงหนองคาย
โดยท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู เป็นเกียรติมอบของรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

#มิตซูเจียง

 

Visitors: 24,824