ภาพพบรรยากาศกิจกรรมงานงิ้วหนองคาย ปี 2562 โดยท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ พร้อมคณะกรรมการร่วมในพิธี