• ความเป็นมาของมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี กลุ่มบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ...

  • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี 93/2-4 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร : 042-421067,088-5521896 อีเมล : info@jianginternational.com