ภาพบรรยากาศพิธีรับมอบแผนธุรกิจกลุ่มธุรกิจอัศวรรณประจำปี 2562

นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหารเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

พร้อมด้วยคุณอนุชิต สกุลคู กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ GM 

ผจก.ฝ่ายและพนักงานทั้งหมดเข้าร่วมเพื่อรับฟังและใช้เป็นทิศทางในการทำงานและผลักดันเป้าหมายให้เป็นทิศทางเดียวกันตามนโยบายหลักขององค์กร 

พร้อมร่วมเล่นเกมส์สร้างความสามัคคีและแชร์ประสบการณ์ดีๆร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตต่อไป

Visitors: 149,473