ขอขอบพระคุณท่านประธานฯและกรรมการ บ.เจียงอินเตอร์ ที่มาให้กำลังใจ บริษัทในเครือ

เป็นหนึ่งในการรับประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 22 ม.ค.62

Visitors: 149,471