NEWS & ACTIVITES

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม เจียงอินเตอร์ เนชั่นแนล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม เจียงอินเตอร์ เนชั่นแนล

15.09.2018

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม เจียงอินเตอร์ เนชั่นแนล

READ MORE
บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด  และ บริษัทมิตซูเจียงอุดร จำกัด  ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ

บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด และ บริษัทมิตซูเจียงอุดร จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ

12.09.2018

บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด และ บริษัทมิตซูเจียงอุดร จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ

READ MORE
ท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อม ดร.กิตติพงษ์ สกุลคู กรรมการบริหาร เป็นประธานในการประชุมประจำปี ครั้งที่1

ท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อม ดร.กิตติพงษ์ สกุลคู กรรมการบริหาร เป็นประธานในการประชุมประจำปี ครั้งที่1

16.07.2018

ท่านประธาน ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู พร้อม ดร.กิตติพงษ์ สกุลคู กรรมการบริหาร เป็นประธานในการประชุมประจำปี ครั้งที่1

READ MORE

HILIGHT

เจียงมอเตอร์ไซค์ ขอดูแลเคียงข้างลูกค้าตลอดไป

เจียงมอเตอร์ไซค์ ขอดูแลเคียงข้างลูกค้าตลอดไป

22.09.2018

เจียงเปิดรับสมัครงาน

เจียงเปิดรับสมัครงาน

22.09.2018

HONDA อบรมขับขี่ปลอดภัย

HONDA อบรมขับขี่ปลอดภัย

22.09.2018

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน

15.09.2018