ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริหาร บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณนฤมล เฮงมีชัย คุณกิตติศักดิ์ สกุลคู กรรมการบริหาร
คุณอยุธยา กิ่งคาร ผู้จัดการทั่วไปพร้อมทีมงาน ร่วมเปิดสำนักงานสาขาบ้านห้วย จังหวัดอุดรธานี บริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด ในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล
และร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี บริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด
#www.jianginternational.com
#ซิมเปิล แคช เงินสดเพื่อที่ดินและรถ