มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จำนวน 88 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564

#วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน