เจียงฮอนด้าหนองคายโดยคุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี กรรมการ ร่วมกับ. กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมส่งมอบหน้ากากแรงดันลบ-บวก และเครื่องพ่นยา ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฎิบัติงานและยังสามารถใช้ขนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ทำให้เชื่อแพร่กระจาย พร้อมด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื่อฮอนด้า เพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด

ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยทุกคน

Visitors: 33,331