• เจ้าหน้าที่บัญชี คุณสมบัติ เพศชาย,หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง สวัสดิการ ค่าจ้างรายเดือน ค่าอาหารกลางวัน ค่าคอมมิชชั่น/ส่วนกลาง วั...

  • เจ้าหน้าที่บัญชี คุณสมบัติ เพศชาย,หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง สวัสดิการ ค่าจ้างรายเดือน ค่าอาหารกลางวัน ค่าคอมมิชชั่น/ส่วนกลาง วั...